Wist je dat?

Bij Raymo Solar zijn uw bestellingen inclusief:

- Zonnepanelen (A merk)
- Omvormer
- Materialen
- Installatie
- Technische inspectie

Veelgestelde Vragen


Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Dit betekent dat er een constante stroom aan elektriciteit is. Maar omdat huishoudens wisselstroom gebruiken. Betekent dit dat de vanaf de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom omgezet moet worden naar wisselstroom. De omvormer die wij bij een systeem leveren, zorgt voor deze omzetting.
Wp betekent Wattpiek. Het Wattpiekvermmogen van een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het paneel onder laboratorium omstandigheden opbrengt. Dit wordt gemeten bij een instraling van 1000 Watt per vierkante meter en een temperatuur van 25 graden celcius.
kWp staat voor kiloWattpiek, dit staat gelijk aan 1000 Wp.
kWh staat voor kiloWatt uur, dit staat gelijk aan 1000 Watt per uur. Dus als u een apparaat aanzet met een verbruik van 2400 kWh voor 10 minuten dan heeft u 400 Watt gebruikt (2400/60 * 10 = 400 Watt). Dit is gelijk aan 10 eurocent. Energiemaatschappijen berekenen uw energieproductie of verbruik in kWh.
PV staat voor Photo-Voltaic. Photo refereert dan naar licht en Voltaic naar elektriciteit. PV-cellen zijn de meest gebruikte type zonnecel die je in zonnepanelen tegenkomt. Deze hebben dan ook de naam PV-paneel.
Performance ratio is een criterium voor de kwaliteit van een zonnestroomsysteem, ongeacht waar deze geplaatst is. Deze ratio wordt berekent op basis van zijn werkelijke opbrengst ten opzichte van zijn theoretische opbrengst. Dit wordt in procenten aangegeven. Efficiënte zonnestroomsystemen kunnen een performance ratio tot 80% behalen. 100% is helaas niet mogelijk in de realiteit vanwege verlies door het opwarmen van de zonnepanelen.
Zonnecollectoren wekken warmte op en transporteren deze warmte naar een opslagvat met water voor bijvoorbeeld de verwarming. Zonnepanelen zetten zonne-energie om tot elektriciteit.
Normaliter levert een moderne zonnepaneel zo’n 150 Watt per vierkante meter. Één paneel van 250 Wp met een oppervlakte van 1,65 vierkante meter levert 225 kWh op per jaar.
Ja
In Nederland bedraagt het aantal zonuren gemiddeld 1650 uur. Het oosten heeft gemiddeld 15% minder zonneschijn uren dan de kust, welke het hoogste aantal zonneschijn uren heeft.
Met zonuren wordt zowel het aantal directe als het aantal diffuse zonnestraling bedoelt. Directe straling betekent dat de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt. Diffuse straling is wanneer de zonnestraling door de wolken heen moet om het aardoppervlak te bereiken. Hoewel de opbrengst wat minder is, heeft u nog steeds profijt van uw zonnepanelen met diffuse straling!
De geschatte levensduur van zonnepanelen is meer dan dertig jaar. Omvormers worden geschat op ongeveer vijftien jaar.
Het verschil in kwaliteit tussen verschillende merken zonnepanelen is in de afgelopen jaren minimaal geworden. Dit geldt ook voor de prijs per Wattpiek. Voorafgaand is het lastig te zeggen welk merk of type panelen u zou moeten aanschaffen, dit heeft meerdere factoren, waaronder de afmetingen voor een zo gunstig mogelijke plaatsing.
Monokristallijne, Polykrstallijne en Amorfe panelen verschillen in de manier waarop de kristallen gemaakt en verwerkt worden. Dit heeft als gevolg dat ze ook een ander rendement behalen.
 • Monokristallijne zonnecellen hebben een relatief hoog celrendement. Het rendement ligt tussen 14% en 18%
 • Polykristallijne zonnecellen hebben een lager rendement. Het rendement ligt tussen de 12% en 16%
 • Amorfe panelen zijn zeer goedkoop om te maken maar het rendement is laag, tussen de 8% en 10%.
Daarnaast zijn er nog speciale cellen, zoals gebruikt in de ruimtevaart, maar deze kun je niet zomaar krijgen. Ook is er nog de backcontactcel, deze hebben een hoger rendement doordat alle aansluitingen aan de achterzijde van de cel zitten.
Zwarte cellen worden meestal gemaakt van monokristallijn kristal en blauwe cellen worden gezaagd uit gegoten polykristallijne kristalbrokken.
Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. De elektronica van een zonnestroomsysteem is gevoelig, maar wordt beschermd door een overspanningsbeveiliging. Het risico dat door een blikseminslag in de buurt een omvormer kapot gaat is klein maar tegen een directe inslag in uw huis is niets bestand.
Bij brand in het dak kan het zo zijn dat de zonnepanelen in de weg staan van bluswerkzaamheden. Daarnaast produceren de zonnepanelen uiteraard elektriciteit dus als de kabels smelten door een brand en er water bij komt tijdens de bluswerkzaamheden is er de mogelijkheid dat de brandweer of iemand anders een elektrische schok krijgt.
Onze zonnepanelen bestaan uit gehard veiligheidsglas, waardoor ze beschermd zijn tegen sneeuw, hagel, storm en strenge vorst. Daarnaast bevestigen we deze zodanig dat u ook bij extreme weersomstandigheden zich geen zorgen hoeft te maken.
Meestal dekt de opstal- en brandverzekering de schade aan één van uw zonnepanelen. Wij raden u daarom aan bij uw verzekeraar na te vragen of dit soort schade door uw polis wordt gedekt.
U kunt de panelen om de paar jaar reinigen met water en een zachte doek om eventuele aanslag te verwijderen, maar meestal is een fikse regenbui genoeg. Onderhoudskosten zullen voornamelijk bestaan uit eventuele reparatie of vervangen van de omvormer, aan de zonnepanelen zelf kan weinig kapot gaan.
Het centrale hart van een zonnepanelen systeem is de omvormer. De omvormer moet continu zoveel mogelijk energie uit de panelen omzetten naar 230 Volt energie. Om dit te doen is de omvormer constant bezig zichzelf zodanig af te stellen dat er zoveel mogelijk energie uit de panelen gehaald kan worden. Wij vinden voor uw opzet de geschikte omvormer om u de optimale vermogensafstemming tussen panelen en omvormers te kunnen bieden.
 • Het aantal fasen waarop de omvormer aangesloten kan worden (dit kan 1 of 3 fasen zijn)
 • Wel of geen galvanische scheiding
 • Micro-omvormers voor één of twee panelen
 • Manieren om met schaduw op de zonnepanelen om te gaan
 • Fabrieksgarantie
 • Omzettingsrendement
 • Mogelijkheid om het systeem modulair uit te breiden
 • Geluidsproductie
 • Wijze waarop opbrengstinformatie weergegeven en opgeslagen wordt
 • Montageplek van de omvormer(s)
 • Software
Wij selecteren uiteraard de meest geschikte omvormer voor u.
Zoals u hieronder ziet is het rendement het meest optimaal als de panelen op het Zuiden gericht staan onder een hoek van 30°. Ook daken op Zuid-Oost of Zuid-West met een hoek tussen de 15° en 50° kunnen een rendement van 90% tot 95% geven.
Het werken aan gelijkstroom bekabeling en in de meterkast kan ZEER gevaarlijk zijn. Als u hier geen of weinig ervaring mee heeft dan raden wij ten sterkste aan dat u deze werkzaamheden uit laat voeren door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur.
Als het zonnestroomsysteem meer energie kan leveren dan 500 Watt moet er een extra groep aangelegd worden. Dit houdt in dat er in de meterkast een nieuwe groep gemaakt wordt met een aparte zekering.
Als de omvormer niet meer energie kan leveren dan 500 Watt dan mag per bestaande groep de omvormer aangesloten worden op een aanwezige wandcontactdoos.
Om te berekenen hoeveel zonnepanelen u aan kunt sluiten moet u eerst kijken wat de grootte is van uw hoofdzekering. De grootte van de zekering in de groepenkast moet 1,6x kleiner zijn dan de hoofdzekering. Is uw hoofdzekering 40A dan mag de waarde van de groepenkast zekering maximaal 25A zijn. Op 25A kunt u een omvormer aansluiten met 5.500 W vermogen. Hierop kunnen dan bijvoorbeeld tweeëntwintig zonnepanelen van 250 Wp aangesloten worden.
Dit hangt van uw meter af:
 • Een Ferraris draaischijfmeter hoeft u niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat. Er zijn ook enkele draaischijfmeters in omloop met een terugloopblokkering. Dit kunt u eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten, u kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden omdat de opgewekte energie direct verrekend wordt met de verbruikte energie. Zorg dat u niet meer opwekt dan u verbruikt.
 • Een digitale meter met teruglever telwerken hoeft u niet te laten vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u uw meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
 • Een digitale meter zonder teruglever telwerken dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt, de teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.

Is uw vraag beantwoord?

Zoniet, dan kunt u uw vragen altijd nog direct aan ons stellen! MAIL ONS